Thà như ngày thơ ấu

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D]
Những điều lòng [A#] muốn nói
Sao chẳng nói [Bb] được gì
Những điều không [Eb] muốn nói
Lại nói mãi [Db] em nghe
Nhớ ngày xưa [A#] thơ ấu
Ta suốt ngày [Bb] bên nhau
Kể bao điều [Eb] thầm kín
Lòng có ngại [Db] gì đâu
Bây giờ sao [Em] quá quá [Db]
Lòng anh và [D#] tình em [Bb]
Chút hương thầm [Em] trong gió [Db]
Biết ngày nào [A#] bay lên
Nếu biết tình [Em] như thế [Db]
Chẳng lớn lên [D#] làm gì [Bb]
Thà như ngày [Em] thơ ấu [Db]
Hai đứa cầm [A#] tay đi.⠀⠀