Super Idol - 热爱 105 °C 的 你 của 阿 肆 - Nhiệt tâm 105 °C

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Super Idol de [Em] xiàoróng
Dōu méi nǐ de [Db] tián
Bā yuè zhèngwǔ de [D#] yángguāng
Dōu méi nǐ [Bb] yàoyǎn
Rè'ài Shèshìdù [Em] de nǐ
Dī dī [Db] qīngchún de zhēngliúshuǐ [A#]
Siêu thần tượng đã nở nụ [Em] cười cũng không ngọt bằng [Db] em
Cái nắng chói trang tựa tháng [D#] 8 không tỏa nắng bằng [Bb] cậu
Nhiệt tâm 105 [Em] độ C của cậu
Như [Db] giọt nước cất thuần [A#] khiết

Bình luận