Hẹn Hò

Điệu: Điệu Chachacha
Tone: [G]
Một người ngồi [G] bên kia sông
im [Em] nghe nước chảy về [G] đâu
Một người ngồi [Fbm] đây
trông hoa trôi [G7] theo nước chảy phương [G] nào
Trời thì mưa[Fbm] rơi
mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm[G7] đau
Người thì hẹn[A#] nhau sang sông
mong [Eb] cho chóng [Db] tạnh mùa [A#] Ngâu
Cuộc đời làm [G] cho đôi bên yêu [Em] nhau
cách một biển [G] sâu
hẹn hò tàn [Fbm] thu sang xuân bên[G7] nhau
biết thuở ban [G] đầu
dù tình không [Fbm] nguôi
đôi ta xin cho hứa vui về [G7] sau
trời còn làm [Em] cho mưa rơi mưa [Dm6] rơi
cách [Db] biệt dài[A#] lâụ..
Nước vẫn trôi[Em] mau
[Fbm] mắt vẫn hoen [G] sầu
đành để hồn [Fbm] theo[G7] nước trôi không [G] màu
Số kiếp hay[G#m] saO
không cho bắc [Db] cầu
thì xin sông [D7] nước sẽ [Bbm] cho gần [Db] nhau.
Một người bèn [G] ra ven sông
buông [Db] theo nước cuồn cuộn [G] mau
Một người chìm[Fbm] sâu
trong khi mưa [G7] Ngâu bỗng ngừng ngang [G] đầu
Cuộc tình thương [Fbm] đau
êm êm trôi [G7] theo nước xuôi về[Db] đâU
Hẹn hò gặp [Em] nhau thiên thu cho [G7] phong phú đời người [A#] sau⠀⠀

Bình luận