Biết Phải Làm Sao

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
intro: [C] [F] [C] [F]
interlude:
[F] [Em] [Dm] [C]
[F] [Em] [Dm] [G] [C]
verse:
Phải [C] nói cho anh thêm bao lần nữa
Phải [F] làm gì đây để anh hiểu [C] em hơn
Chỉ [Dm7] mong gần anh mãi, luôn [Em] kề cạnh sớm [Am] mai
Chẳng [Dm7] cần chỉ vì [G] chỉ cần có [C] anh
chorus:
[F] Biết phải làm sao, [Em] em biết thế [Am] nào
[Dm] Muốn anh yêu [G] vui cười qua [C] tháng năm [C7]
Rồi [F] mai ta sẽ nắm tay nhau
[Em] hay chỉ là [A7] lướt qua đời [Dm] nhau
một lần [G] thôi, anh [C] à

Bình luận