Yêu Em Như Ngày Hôm Qua

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Cb]
Ngồi nơi [Cb] đây không gian bao la ,gió mơn [Bbm] man chim hoang ca.
Lòng anh [Db] nhớ thương về em thả hồn lướt [Cb] theo [Bbm] mây,
Ngàn vì [Cb] sao xa xăm trên cao chiếu lung [Bbm] linh muôn ánh lửa hồng.
Thầm mong [Db] ước em ở đây trong vòng [Bbm] tay.
[A#m] Dù cho bao ngày qua tình đã [Bbm] phôi pha theo ngàn [Cb] hoa.
[Db] Cầu mong em quay về đây bên [Bbm] anh.
.
Và anh [Cb] sẽ viết tiếp khúc hát cho riêng người.
[Bbm] Anh mong sao đôi môi em luôn cười
[A#m] Cầm tay em dẫu khó ta luôn có [D#] nhau
[Bbm] Chuyện tình yêu thương [Cb] sẽ thắm hết nước mắt khi em buồn
[Bbm] Anh yêu em sẽ mãi yêu em thôi, [A#m] sẽ không bao giờ phai.
[Db] Mong sao trọn đời này [Bbm] mãi yêu em như ngày hôm [Cb] qua.
.
Ngồi nơi [Cb] đây không gian bao la ,gió mơn [Bbm] man chim hoang ca.
Lòng anh [Db] nhớ thương về em thả hồn lướt [Cb] theo [Bbm] mây,
Ngàn vì [Cb] sao xa xăm trên cao chiếu lung [Bbm] linh muôn ánh lửa hồng.
Thầm mong [Db] ước em ở đây mình bên [Bbm] nhau
[A#m] Cầu cho dyên tình ta,cùng tháng [Bbm] năm sẽ không nhạt [Cb] phai.
[A#m] Về bên nhau ta vượt qua [Bbm] sóng gió
.
Và anh [Cb] sẽ viết tiếp khúc hát cho riêng người.
[Bbm] Anh mong sao đôi môi em luôn cười
[A#m] Cầm tay em dẫu khó ta luôn có [D#] nhau
[Bbm] Chuyện tình yêu thương [Cb] sẽ thắm hết nước mắt khi em buồn
[Bbm] Anh yêu em sẽ mãi yêu em thôi, [A#m] sẽ không bao giờ phai.
[Db] Mong sao trọn đời này [Bbm] mãi yêu em như ngày hôm [Cb] qua.
Ngàn vì [B#] sao trên cao sáng soi lung linh
đêm [Em] nay sẽ hát câu ca trao riêng [Db] em.
[Bbm] Nguyện trọn đời yêu em wo' wo....
.
Và anh [Cb] sẽ viết tiếp khúc hát cho riêng người.
[Bbm] Anh mong sao đôi môi em luôn cười
[A#m] Cầm tay em dẫu khó ta luôn có [D#] nhau
[Bbm] Chuyện tình yêu thương [Cb] sẽ thắm hết nước mắt khi em buồn
[Bbm] Anh yêu em sẽ mãi yêu em thôi, [A#m] sẽ không bao giờ phai.
[Db] Mong sao trọn đời này [Bbm] mãi yêu em như ngày hôm [Cb] qua.⠀⠀

Bình luận