Anh Không Muốn Bất Công Với Em

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Tone gốc Eb: Capo 3
====
QA:
Điều em [C] không muốn nay cũng [G] đã đến
Vào một đêm lặng [Am] thinh chính anh cũng [G] đã nói
Chúng ta [F] chia tay, đau lòng [C] quá đi
Cho dù [Dm] biết trước em đây vẫn cảm [G] thấy sao thật bất [C] ngờ
TT:
Ngày xưa [C] anh nói với bao người [G] con gái
Rằng anh yêu một [Am] ai chỉ có một mà [G] thôi đó
Mà đến [F] chính em, lại được [Em] chính những lời nói đó làm [Dm] ngất ngây,
Nhưng anh lại [G] đi nói nữa với những [C] người sau
UHP:
Thật không [C] muốn đâu em ơi, vì tình đã [G] hết anh sao đây?
Chẳng lẽ [Am] nói anh yêu em vậy [G] sao?
Vậy thì [F] sẽ thật là thật bất [Em] công với em
[Dm] Khi anh không yêu nhưng lại [G] nói anh đây rất yêu em
BH:
Anh [C] muốn anh yêu em, rồi anh [G] chán anh chia tay
Tình yêu [Am] với anh mong manh vậy [G] sao?
UHP:
Đừng trách [F] móc làm gì vì với [Em] anh cũng [Am] buồn,
[Dm] Khi anh không yêu trọn vẹn [G] với ai kia anh đã chọn [C] lựa rồi.
UHP:
Tình chia [C] đôi chẳng ai là [G] không xót,
Lòng em đau thì [Am] anh cũng không được [G] vui sướng
Đành chấp [F] nhận em đừng [Em] trách cứ đến lúc cũng phải [Dm] nói ra
Câu chia tay rồi [G] mai đây em sẽ yêu [C] người sau.
QA:
[F] Tình đã hết trước sau gì [Em] anh cũng bước
UHP:
[Dm] Thôi thì cứ sang ngang đời [C] ai nấy giữ oh oh [Am] oh
TT:
Em không trách anh thêm vì [Em] em cũng biết rằng
Anh [Dm] đau lòng khi anh bước [C] đi
UHP:đau … lòng … [G] quá …

Bình luận