Mùa hoa hạ em từng đến

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
tone [C]
[Fmaj7] Có một hôm nhìn em thoáng nhẹ nhàng[Cmaj7]
[Fmaj7] Nơi trùng khơi đã xa em vội vàng[Cmaj7]
[Fmaj7] Gió ríu rít trên cây đan vào cánh hoa em nhặt[Cmaj7]
[Fmaj7] Ban mai cũng mơ màng như con tim em đang ngủ [Cmaj7] yên
[Fmaj7] Có chú bướm đậu trên cành hoa
[Cmaj7] Tôi dang tay bắt lấy nhưng không thể dịu xoa
[Fmaj7] Nó đang trốn trong hơi say của trời mây
Để [Cmaj7] rồi...
[Fmaj7] Nơi em đến
Nơi em đến không [Cmaj7 ] còn đây
[Fmaj7] Nơi em đến giờ đã khác với[Cmaj7] hôm qua
[Fmaj7] Em đã đi, xa rất xa với trái tim[Cmaj7] chưa vẹn nguyên
[Fmaj7] Tôi ở đây, mãi chờ em cho đến mai[Cmaj7] sau
[Fmaj7] Nhắm mắt lại, em thấy gì
[Cmaj7] Có nỗi buồn, em thầm giấu
[Fmaj7] Tiếng ru hời của đất mẹ
[Cmaj7] Đang ấp ôm em
Nơi em đến không [Cmaj7 ] còn đây
[Fmaj7] Nơi em đến giờ đã khác với[Cmaj7] hôm qua
[Fmaj7] Em đã đi, xa rất xa với trái tim[Cmaj7] chưa vẹn nguyên
[Fmaj7] Tôi ở đây, mãi chờ em cho đến mai[Cmaj7] sau

Bình luận