Ngõ Hồn Qua Đêm

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Dm]
Chiều bàn [Dm] giao cho vùng đêm đen biên [F] giới
Theo cánh [Gm] quân, anh [Dm] đóng ven lưng chừng [Dm] đồi [C]
Nghe muôn côn [F] trùng than trong đêm [Dm] trường
Sầu thương thế [C] nhân, hồn run tìm thức
Quay trong vùng thương [F] nhớ
Len [Bb] lén đưa [E7] anh qua bến mộng ngày [Dm] xưa
Chuyện ngày [Dm] xưa, chia đều ra hai phe [F] đánh
Anh lấy [Gm] cây làm [Dm] súng bên em diệt [Dm] thù [C]
Phe kia ngan [F] tàn, xua quân đốt [Dm] nhà đuổi hai đứa [C] ta
Trò chơi tuổi xanh, đôi bên cùng nhau [F] đánh
Tương [Bb] sát lẫn [E7] nhau như oán thù ngìn [Dm] thu
DK
Tháng tháng tiếp [Dm] nối
Thơ ấu ra [Gm] đi anh giã từ cuộc chơi [A7] đó
Đêm tiễn đưa [Gm] anh
Quay gót son [Bb] mềm em đếm dài cây số [A7] thương [Dm]
Gói gém quá khứ trong chiếc ba [Gm]
Nơi tuyến đầu nằm thao [A7] thức
Giây phút suy [Gm]
Xin giấc mơ [Bb] gầy nghe trái [E7] sầu rụng nửa [Dm] đêm
Nhìn hỏa [Dm] châu lưng trời soi chia đêm [F] tối
Anh ngỡ [Gm] như ngày cưới hoa đăng ngập [Dm] trời [C]
Xin em tin [F] rằng, đôi ta bây [Dm] giờ dù xa cách [C] nhau
Tình yêu ngàn [C] năm không phai nhạt hương [F] sắc
Anh [Bb] hứa yêu [E7] em trong suốt cuộc đời [Dm] này

Bình luận