Cỏ Và Mưa

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
Tone gốc Cm
Mình chơi ở Capo 2
Em cỏ [Em] khát anh mưa rào đầu [D] hạ
Cỏ ướt [Am] mưa run rẫy cỏ đang [C] thì
Mưa rào [Em] đến rồi [Am] đi ngơ [D] ngác em [B7] sợ
Em cỏ [Em] khát anh mưa rào nơi [D] nào
Ngày nắng [Am] chan em [C] chợt chợt thấy [B7] mưa
Em chờ [Em] mãi cỏ [Am] xanh ngơ [D] ngác ngơ [B7] ngác
Hỏi [Em] gió gió bay, hỏi [D] lá lá rơi
Hỏi theo làn [Am] mây bay bay lửng lơ về phía [C] chân trời vời [B7] vợi
Cỏ khát [Em] khát tiếng mưa [C] rơi
Người khát khát [Em] lẽ sống khát tiếng [C] yêu thôi
Tình yêu tình [Am] yêu như cỏ [D] khát như cỏ [B7] khát
Cỏ khát [Em] mưa

Bình luận