Em Gái Quê Mình

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
[A#] T hương nhau xanh ngát Trường Giang
[Db] N hớ nhau qua ngõ [Bb] trên đàn
[F/c] T [A#] hương em ngồi gốc thuỳ dương
( F/C : bấm như F bình thường nhưng đánh bass là dây 5)
Chờ em bước [Db] tới em [Bb] hát cùng [Cb] với anh
[Db] Y êu em ra đứng [A#] hàng cau
[Db] N hớ em ngơ ngẩn [Bb] đêm dài
[F/c] T [A#] hương em ngồi gốc sầu đông
Sầu đông trút [Db] lá, sầu dâng ngõ [A#] hồn
[Db] ...E m gái quê [A#] mình ơi
Em ra phố một [Db] mình
Mưa bay vuốt tóc [Eb] huyền
Ước [D#] bờ vai [Cb] cỏ mềm
Em có lạnh không [Em] em
Lạnh không [Db] em?
[Db] ....E m gái quê [A#] mình ơi
Gót son em dãi [D#] nắng
Thân ngà em dầm [Cb] mưa
Em tảo tần bể [Db] dâu
Ôi em gái quê [A#] mình
Anh nhớ [Em] em
Anh yêu [Db] em
Như yêu câu hát hò khoan
Em gái quê mình [A#] ơi
Em gái quê mình [Em] ơi
[D#] T rồng trầu thả lộn dây tiêu
Em [Db] chớ đi đò [Cb] dọc
Mẹ [Db] liệu em [A#]
Em [Db] chớ đi đò [Cb] dọc
Anh hẩm [Db] hiu cái một [A#] mình⠀⠀

Bình luận