Phải Chăng Là Muộn Màng

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
[Dm] Nhiều khi anh đang nghĩ suy đến thời [Dm] gian qua
[Gm] Và trong không gian của đêm anh thấy [F] trống vắng
[Dm] Phải chăng anh đang mất đi những [C] điều đã qua
[F] Khi cố vơi cách mấy đem những tầm [Dm] thường
[Dm] Giờ đây khi những ước mơ đã [Dm] nằm trong tay
[Gm] Thì anh cũng đã hiểu ra tất [F] cả đã mất
[Dm] Tình yêu cho anh cố quên [C] những phù phiếm đời
[F] Anh hôm nay chẵng thể quay [Dm] bước nữa rồi
[Dm] Làm sao anh đem anh nắng về [Bb] đêm thâu
[Dm] Làm sao anh đem dấu yêu nơi em [C] quay trở lại
[F] Nhìn vô trong trái tim anh thấy [Gm] quạnh vắng
[Am] Môi anh cũng đã mất đi nụ [Dm] cười...!
[Dm] Làm sao anh đem quá khứ về [Bb] bên anh
[Dm] Vì anh sẽ không sẽ bước bên [C] ai em đang chọn
[F] Anh sẽ nói tiếng yêu bên [Gm] người mãi thôi
[Am] Nhưng anh biết hôm nay đã [Dm] muộn màng

Bình luận