Mơ Mộng

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [G]
[G] Đã có những [B7] lúc anh [Cmaj7] tưởng rằng [Cm] mình sẽ luôn bên nhau
[G] Đã có những [B7] lúc anh [Cmaj7] tưởng [Cm] tình chặt bền lâu
Vậy mà [G] em vậy mà [B7] em đã [Cmaj7] quên rồi đã [Cm] xa rồi
Chỉ còn [G] đây chỉ còn [B7] nơi đây
Giữa [Cmaj7] mịt mùng giữa [Cm] tột cùng
Thôi thì anh cứ [G] hy vọng
Là em [Em] sẽ vui [D][Cmaj7] nơi nào mà em [Am7] tới
[D] Thôi thì anh cứ [G] hy vọng
Là em [Em] sẽ có [D] những [Cmaj7] con đường mà [Am7] em đang tìm [D] kiếm
[G] Có chăng là bờ [B7] bến của [Cmaj7] mơ mộng của [Cm] vô vọng
[G] Có chăng là bờ [B7] bến của [Cmaj7] rơi rụng của [Cm] vỡ vụn
[G] Vậy thì [B7] thôi vậy thì [Cmaj7] thôi đã [Cm] qua rồi đã xa rồi
Chỉ còn [G] đây chỉ còn [B7] nơi đây
Giữa [Cmaj7] mịt mùng giữa [Cm] tột cùng
Thôi thì anh cứ [G] hy vọng
Là em [B7] sẽ vui ở [Cmaj7] nơi nào mà em [Cm] tới
Thôi thì anh cứ [G] hy vọng
Là em sẽ [B7] có những [Cmaj7] con đường mà [Cm] em đang tìm kiếm
[G] Giờ quên hết những [B7] cười nói
Mỗi đứa mỗi [Cmaj7] nơi mình anh với chơi [Cm] vơi hmm
[G] Giờ quên hết những [B7] lời nói
Đến với những [Cmaj7] thảnh thơi hmm [Cm]
Thôi thì anh cứ [G] hy vọng
Là em [B7] sẽ vui ở [Cmaj7] nơi nào mà em [Cm] tới
Thôi thì anh cứ [G] hy vọng
Là em sẽ [B7] có những [Cmaj7] con đường mà [Cm] em đang tìm kiếm
Nhưng anh vẫn [G] muốn nói
Có một [B7] nỗi niềm xâm [Cmaj7] chiếm trái tim
Làm [Cm] anh đau buồn lắm là vì anh mơ [G] mộng

Bình luận