Dệt tầm gai/Con cò

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Dm]
Human live concert - Tùng Dương
Intro: [Dm] [Bb] [Dm] [Bb]
_______
[Dm] Cài then tiếng khóc của em bằng [Bb] đôi môi anh
[Dm] Bàn tay lã chã trầy xước [Bb] nụ gai đớn đau
[Dm] Về đi anh ừ hư, ngày dài cả [Bb] hơn một mùa
[Dm] Cài then em ừ hư
Những ngón tay trầy [Bb] xước của em bằng [Gm] anh a hà
[Dm] Cài then em ừ hư
Cài những ngón [Bb] tay trầy xước của [F] em [C] bằng [Dm] anh
Interlude: [Dm] [Bb] [Dm] [Bb]
Dệt tầm [Dm] gai ừ đến bao giờ
Em dệt tầm [Bb] gai ừ đến bao giờ
Em yêu [Gm] anh cuồng dại
Yêu [A] anh đến tan cả [G] em ra
Dệt tầm [Dm] gai i à
Dệt tầm. [Bb] gai í a
Dệt tầm [Gm] gai í à [A]
[Dm] Cài then tiếng khóc của em bằng [Bb] đôi môi anh
[Dm] Bàn tay lã chã trầy xước [Bb] nụ gai đớn đau
[Dm] Về đi anh ừ hư, ngày dài cả [Bb] hơn một mùa
[Dm] Cài then em ừ hư
Những ngón tay trầy [Bb] xước của em bằng [Gm] anh a hà
[Dm] Cài then em ừ hư
Cài những ngón [Bb] tay trầy xước của [F] em [C] bằng [Dm] anh [Em]
Interlude: [Em] [C] [Am] [B7]
Nhìn đàn cò [Em7] trắng
Ngẩng đầu vượt [G] gió
Sải rộng cánh [A] bay
Bay về phía chân [C] trời
Bầu trời rộng [Em7] lắm
Lòng người rộng [G] lắm
Đàn cò vút [A] lên
Bay về phía mặt [C] trời
[Em7] Cò ơi, [D] thương những đêm lắm bùn [G] lem
[A] Để sáng nay khi mặt trời [C] thức giấc lại
khát [Dsus4] khao bay [A] lên lại bay [A] lên
[Em] Cò ơi...[G] cò ơi...
[Em] Con Cò
Mày đi ăn [C] đêm
Mày [E] đi ăn đêm
Sao [Gsus4] đi í a một mình [Em7]
Một mình lầm lũi [Bsus4] canh ba thức giấc
[Dsus4] trong đêm khuya vắng [A] một mình lầm lũi thân [B]
[Em7] Được một con tôm [Bsus4] đôi ba con tép
[Dsus4] đêm nay không thấy [A] có con [B] cá nào
[Em] Ơi cò cò hỡi thôi đi về đi
[Em7] đêm qua cũng thế [A] đêm nay cũng thế cò [Gsus4] ơi
[Em] Lặng lôi cả đêm [Em7] thương cho đàn con
[A] cạnh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên [B] lòng
Ới [A] a cò ơi thôi về cò [F] [Gsus4] ơi
Kìa có cơn [Em7] giông ập đến rồi
Sấm đầu mùa [C7] rụng vang trời
Đón cơn mưa đầu [Asus4] tiên về
Để ngày [A] mai
Nhìn đàn cò [Em] trắng ở đầu vượt [G] gió
Sải rộng cánh [A] bay bay về phía chân [C] trời
Bầu trời rộng [Em] lớn, lòng người rộng [G] lắm
Đàn cò vút [A] lên, bay về phía mặt [C] trời
[Em] Cò ơi, [D] thương những đêm lắm bùn [G] lem
[A] Để sáng nay khi mặt trời [C] thức giấc lại
khát [Dsus4] khao bay lên lại bay [A] lên
[Em] Cò ơi...[G] cò ơi... dệt tầm gai à đến bao giờ

Bình luận