Chúc Tết

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
1. [Bb] Mùa xuân sang ta chúc nhau
Bao ước muốn bao [Eb] hy vọng
Cùng rủ nhau mau [Bb] bay về
[E7] Thắm trên môi cười [Bb] xinh tươi
[Eb] Ta chúc [Bb] nhau những [E7] lời chúc [Bb] lành
[Eb] Mong tết [Bb] này tiếng [E7] cười khắp [Bb] trời.
2. [Bb] Mùa xuân sang ta chúc nhau
Năm mới đến mong [Eb] bao người
Hạnh phúc ơi xin [Bb] bay về
[E7] Xoá tan bao buồn [Bb] lo âu
[Eb] Ta nhắp [Bb] cạn chén [E7] rượu ấm [Bb] lòng
[Eb] Chúc nhau những [Bb] lời ước [E7] hẹn thấm [Bb] nồng.
3. [Bb] Mùa xuân sang ta chúc nhau
Cho ước muốn bay [Eb] cao vời
Cùng nỗi vui luôn [Bb] bên người
[E7] Xoá ưu tư dài [Bb] đêm đông
[Eb] Ta hãy [Bb] cùng chúc [E7] mừng xuân [Bb] về
[Eb] Mong tết [Bb] này mỗi [E7] nhà phát [Bb] tài.
Lời Hoa
1. [Bb] Měi tiáo dà jiē xiǎo xiàng
Měi gè rén de [Eb] zuǐ lǐ
Jiàn miàn dì yī [Bb] jù huà
[E7] Jiù shì gōng xǐ [Bb] gōng xǐ
[Eb] Gong xǐ [Bb] gōng xǐ gōng [E7] xǐ nǐ [Bb]
[Eb] Gōng xǐ [Bb] gōng xǐ [E7] gōng xǐ [Bb]
2. [Bb] Dōng tiān yǐ dào jìn tóu
Zhēn shì hǎo de [Eb] xiāo xī
Wēnnuǎn de [Bb] chūn fēng
[E7] Jiù yào chuī xǐng [Bb] dà dì
[Eb] Gong xǐ [Bb] gōng xǐ gōng [E7] xǐ nǐ [Bb]
[Eb] Gōng xǐ [Bb] gōng xǐ [E7] gōng xǐ [Bb]
3.[Bb] Hào hào bīng xuě róng jiě
Yǎn kàn ?méi huā [Eb] tǔ ruǐ
Màn màn cháng yè [Bb] guò qù
[E7] Tīng dào yī shēng [Bb] jī tí
[Eb] Gong xǐ [Bb] gōng xǐ gōng [E7] xǐ nǐ [Bb]
[Eb] Gōng xǐ [Bb] gōng xǐ [E7] gōng xǐ [Bb]
4.[Bb] Jīng guò duō shǎo kùn nán
Tì jīng duō shǎo [Eb] mó liàn
Duō shǎo xīn ér [Bb] pàn wàng
[E7] Pàn wàng xīn de [Bb] xiāo xī
[Eb] Gong xǐ [Bb] gōng xǐ gōng [E7] xǐ nǐ [Bb]
[Eb] Gōng xǐ [Bb] gōng xǐ [E7] gōng xǐ [Bb] nǐ⠀⠀

Bình luận