Thời không sai lệch (lời hồi đáp)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
Tone gốc D#m, hợp âm viết ở Dm đánh capo 1
intro & interlude:
[Dm] [Am7] [Bb] [C] [F]
[Gm] [Dm] [Bb] [C] [Dm]
verse:
[Dm] Wǒ chuīguò nǐ chuīguò [Am7] de wǎn fēng
[Bb] gǎnshòu nǐ céng gǎnshòu [F] de xīntòng
[Gm7] gūdú de yè wàng[Dm] zhe tiānkōng
[Bb] yǎnlèi dōu shī[C] kòng
[Dm] nǐ cúnzài wǒ cúnzài [Am7] de shíkōng
[Bb] hái láibují duì nǐ [F] shuō bǎozhòng
[Gm7] yuè shì huáiniàn yuè [Dm] shì xīntòng
[Bb] nǐ shìfǒu yě [C] dǒng
chorus:
[Dm] huíyì zǒng shì [Am7] bù fēn qīngzhòng
[Bb] wǒ yě [C] xiǎngguò [F] yǒushǐyǒuzhōng
[Dm] céngjīng nǐ yě [Am7] wèi wǒ gǎndòng
[Bb] wèi wǒ [C] ér xīn[Dm] dòng
[Dm] wǒ yě shìzhe [Am7] màn man jiēshòu
[Bb] shìzhe [C] xíguàn [F] méi nǐ yǐhòu
[Dm] zhǐshì ǒu'ěr [Am7] wàngzhe xīngkōng
[Bb] míshī [C] zài mèng[Dm] zhōng

Bình luận