Oa Oa

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Am]
Sáng tác:
INTRO: [Am] - [G] - [F] - [G] (4 ô 16 phách)
Chorus: [Am] - [C] - [F] - [B] - [Dm] - [A#] - [B] - [E]
Giá [Am] như ta cất tiếng khóc vang
Như đứa bé mới [G#] sinh
Như chưa biết khóc [F#m] than
Ta cất tiếng khóc chào cuộc [F] đời
[F] Rất vang [G]
Lớn [Am] lên, khi tiếng khóc bé hơn
Che tiếng khóc nín [G#] thinh
Nhưng nước mắt cứ [F#] lăn
Sau thăng trầm chẳng thể [E] khóc van
[Am] "Oa oa"
[Am] Oa oa, oa oa
[F] Oa oa oa
[G] Oa oa oa
[D] Oa-hah [F]
[D] Oa-hah
[F] Oa-hah
Trẻ [Am] thơ khóc tiếng rất [C] trong
Người yêu [F] khóc tiếng chia [B] ly
Người [Dm] già đếm những nếp [A#] nhăn
Trời [Bdim7] xanh khóc tiếng mưa [E] rơi
Tình tôi [Am] khóc nỗi nhớ [C] mong
Đời em [F] khóc nỗi long [B] đong
Lòng [Dm] ai trăm mối tơ [A#]
Đời cho [Bdim7] tiếng khóc đa [E] đoan
Đàn ai [Am] than khóc thiết [C] tha
Tình ai [F] có thấu nơi [B] xa
Chờ đâu [Dm] cho đến bao [A#] giờ
Một, [Bdim7] hai, ba, bốn đêm [E] dài

Bình luận