Trước Ngày Hội Bắn

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Gm]
1. Tiếng chim [Gm] rừng chào mừng bình [Dm] minh
Hót trên [Gm] cành rộn ràng đây [C] đó
[Dm] Hạt sương thấm ướt cành đào
[G] Tưởng như ta [Dm] đã lạc vào động tiên
Quê hương ta [G] ơi, núi [C] cao suối ngàn của [F] ta
[G] Kìa ai như [Dm] bóng anh chàng
[G] Ngày mai thi [Dm] bắn xuống làng làm chi?
2. Ớ cô [Gm] nàng mà anh yêu [Dm] mến
Có xuống [Gm] làng ngựa vàng anh [C] đón
[Dm] Kìa sao không cất súng về
[G] Cùng anh đi [Dm] xuống chợ mà nàng ơi
Anh sao không [G] nhớ sớm [C] mai bắn tập rồi [F] sao
[G] Ngày mai anh [Dm] bắn ra ngoài
[G] Thì hoa em [Dm] sẽ tặng người bản bên
3. Ớ cô [Gm] nàng mà anh yêu [Dm] mến
Nếu mai [Gm] mà đạn kia anh [C] bắn
[Dm] Cả ba viên trúng vòng mười
[G] Thì hoa em [Dm] sẽ tặng người nào đây
Ai tin anh [G] nói, sớm [C] mai bắn vào điểm [F] đen
[G] Vì sao em [Dm] nói nghe nào
[G] vì hôm nay [Dm] vẫn xuống làng
[G] Thì mai tay [Dm] súng vững vàng làm sao?
4. Nếu anh [Gm] ở lại tập cùng [Dm] em
Có ai [Gm] mà lại tin anh [C] nói
[Dm] Vì sao ơi hỡi cô nàng
[G] Vì anh đã [Dm] có ngựa vàng của anh
Em sao không [G] rõ, thế [C] cây súng này của [F] ai
[G] Còn kia hai [Dm] chú ngựa vàng
[G] Là anh mang [Dm] đến đón nàng cùng đi!
5. Ớ cô [G] nàng mà anh yêu [Dm] mến
Sóng ngựa [G] vàng cùng anh [Dm] xuống núi
[G] Ngày mai anh quyết thi tài
[Dm] Cả ba viên [G] trúng vòng mười
[Dm] Thì em đây sẽ là người của [G] anh (Quê hương ta ơi)
Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của [Dm] ta
[G] Mùa xuân hoa [Dm] thắm núi đồi
[G] Rừng xanh in [Dm] bóng hai người
[G] Và hai cây [Am] súng đang ngồi bên [Dm] nhau

Bình luận