Đồng lòng Việt Nam

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [Bm]
1. Khi Tổ quốc [Bb] cần bạn hãy ở [A#] yên
Bảo vệ chúng [Db] ta bạn hãy ở [Bb] nhà
Mọi người [D#] ơi hãy chung [Em] tay
Ý thức hôm [Db] nay để bảo vệ quê [Bb] hương.
2. Áo trắng ngành [Bb] y gian khó ngại ngần [A#] chi
Chiến sĩ vì [Db] dân ngày đêm có sá [Bb]
Người dân [D#] tôi ngàn năm giữ [Em] nước
Bảo vệ Tổ [Db] quốc Việt [Bb] Nam.
ĐK:
Áo [Em] trắng ngành [Db] y
Ấm [D#] áp ấm áp tình [Bb] thương
Áo [Em] lính mang khát vọng niềm [Db] tin
Nguyện hy [D#] sinh bảo vệ quê [A#] mình.
Chung [Em] tay ngăn đại dịch [Db] kia
Chiến [D#] đấu vì Tổ quốc Việt [A#] Nam
Gian [Em] khó cũng chẳng là [Db] chi
Đồng [D#] lòng niềm tự hào Việt [Bb] Nam.⠀⠀