Đồng lòng Việt Nam

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [Am]
capo 2
==
1. Khi Tổ quốc [Am] cần bạn hãy ở [C] yên
Bảo vệ chúng [G] ta bạn hãy ở [Am] nhà
Mọi người [Em] ơi hãy chung [F] tay
Ý thức hôm [G] nay để bảo vệ quê [Am] hương.
2. Áo trắng ngành [Am] y gian khó ngại ngần [C] chi
Chiến sĩ vì [G] dân ngày đêm có sá [Am]
Người dân [Em] tôi ngàn năm giữ [F] nước
Bảo vệ Tổ [G] quốc Việt [Am] Nam.
ĐK:
Áo [F] trắng ngành [G] y
Ấm [Em] áp ấm áp tình [Am] thương
Áo [F] lính mang khát vọng niềm [G] tin
Nguyện hy [Em] sinh bảo vệ quê [C] mình.
Chung [F] tay ngăn đại dịch [G] kia
Chiến [Em] đấu vì Tổ quốc Việt [C] Nam
Gian [F] khó cũng chẳng là [G] chi
Đồng [Em] lòng niềm tự hào Việt [Am] Nam.

Bình luận