Hạ Long Biển Nhớ

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Cm]
Đã mấy mùa [Cm] than anh chưa về với biển
Về với Hạ [G7] Long gió [Bb] lộng mây [Eb] hồng
Có cô thợ chênh vênh lưng [Bb] núi
Có dải [Eb] lụa sương mờ Tuần [Bb] Châu
Đã lâu anh chưa [Eb] về hay là anh giận dỗi [Bb] em
Gió ơi gió có [G7] lộng mây ơi mây có [Cm] hồng
Hạ Long mênh mông là [Cm] thế
Để [F] em mê mải mái chèo
Hạ [Eb] Long bão giông là [Ab] thế
Để [F] em ngất ngây thuyền [Cm] say
Hạ [Bb] Long ru em ngủ
Trong mặn [G7] mòi quyến rũ [Cm] vô cùng
Để [Fm] ai đi xa Hạ [G7] Long đắm [Cm] chìm trong nỗi [Bb] nhớ
Đắm [G7] chìm trong nỗi [C] nhớ

Bình luận