Đông Về Em Ở Đâu

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
[Am] Còn trong anh những kỉ niệm [G] vui là bóng [F] dáng em [G] cười
[Am] Giờ trong anh mỗi khi buồn [G] đau là khi [F] ta mất [E] nhau
[Am] Còn trong anh mỗi khi mùa [G] đông vòng tay [F] em ấm [G] nồng
[Am] Giờ trong anh mỗi khi lạnh [G] câm là từng [F] đêm nhớ [E] em
DK: Mùa [F] đông năm nay vắng [G] em ở đây
Vắng [Em] đôi bàn tay của [Am] người
Rồi [F] bỗng thức giấc giữa [G] đêm mi lại ướt [Em] nhoè
Mùa [F] đông giờ đây vắng [G] em
Để [Em] cho mùa đông tê [Am] tái
Làm sao [F] anh quên em mỗi [G] khi đông sang
Lòng [Em] anh càng thêm nhớ [Am] em
2. [Am] Còn trong anh lá thu buồn [G] rơi ngày thu [F] đi đông [G] về
[Am] Giờ trong a nhớ thương tả [G] tơi ngày em [F] đi mãi [E] xa
[Am] Tình trong anh mỗi em mà [G] thôi một tình [F] yêu mong [G] đợi
[Am] Và Mùa đông cũng như vậy [G] thôi gọi tên [F] em em [E] hỡi
DK: Mùa [F] đông năm nay vắng [G] em ở đây
Vắng [Em] đôi bàn tay của [Am] người
Rồi [F] bỗng thức giấc giữa [G] đêm mi lại ướt [Em] nhoè
Mùa [F] đông giờ đây vắng [G] em
Để [Em] cho mùa đông tê [Am] tái
Làm sao [F] anh quên em mỗi [G] khi đông sang
Lòng [Em] anh càng thêm nhớ [Am] em
Hát lại DK tăng ½ tone lên [A#m] ------
DK: Mùa [F#] đông năm nay vắng [G#] em ở đây
Vắng [Fm] đôi bàn tay của [A#m] người
Rồi [F#] bỗng thức giấc giữa [G#] đêm mi lại ướt [Fm] nhoè
Mùa [F#] đông giờ đây vắng [G#] em
Để [Fm] cho mùa đông tê [A#m] tái
Làm sao [F#] anh quên em mỗi [G#] khi đông sang
Lòng [Fm] anh càng thêm nhớ [A#m] em

Bình luận