Chúa Sống Trong Tôi Suốt Đời

Điệu: Điệu Valse
Tone: [Am]
Sáng tác:
[Am] Ngài là Jesus [Dm] Christ [G] Quyền năng Ngài vô [C] đối [F] Ngài
vượt qua sự [Dm] chết [E] Nọc tội lỗi khuất [Am] xa
[E] Hầm mộ [Am] tối chẳng thể [Dm] giữ Ngài [G]
Quyền lực tối tăm phải [C] phơi bày
[F] Ngài dù chết đi sau [Dm] ba ngày [E] Nhưng Ngài đã sống [Am] lại [E]
Ánh [Am] sáng Thiên Quang chói [Dm] loà
Vượt mộ phần nơi tối [G] tăm Đắc thắng vương quyền thế [C] trần
Ngày là Jesus hiển [F] vinh Đấng sống muôn đời thắng [Dm] rồi
Kẻ thù từ nay khiếp [E] kinh Ngài Đấng muôn thu [Am] hằng sống
Chúa sống trong tôi suốt [Dm] đời Ngài ở cùng tôi mãi [G] thôi
Chúa sống trong anh suốt [C] đời Ngài ngự ở trong chính [F] anh
Chúa thứ tha mọi lỗi [Dm] lầm Cuộc đời từ nay đổi [E] thay
Nguyện bước đi trong tình [Am] Ngài

Bình luận