Đời Là Vạn Ngày Sầu

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Dm]
[Dm] Đời là vạn ngày [A] sầu biết [A7] tìm nơi chốn [Dm] nào
Ta quen nhau bao [Gm] lâu nhưng [A7] tình đã có gì [Dm] đâu
Nhiều khi anh cũng [F] muốn biết bao [C] giờ sẽ có tình [F] yêu
Cho [Bb] lòng không thấy quạnh [Gm] hiu
Khi núi [Dm] rừng buông xuống tịch [A7] liêu
[Dm] Dù đời mình còn [A] dài nhưng [A7] ngày vui chóng [Dm] tàn
Ta yêu nhau đi [Gm] thôi cho [A7] mộng không vỡ thành [Dm] đôi
Từ khi anh là [F] lính chiến ít [C] về thăm ghé nhà [F] em
Không [Dm] còn nghe tiếng cười thâu [Gm] đêm
Buồn [A7] ơi sao là [Dm] buồn
[Gm] Ôi ước [A7] mơ nhiều cũng thế [Dm] thôi
[C] Đời chỉ làm bạn cùng sương [F] gió
[Bb] Nghe gió [A] đêm từng cơn ru cô [Dm] đơn
Biết [Gm] chăng trong đêm nay
Chiến [Bb] tranh đem thân trai đi ngàn [A] phương
Cuộc đời chỉ ân [A7] ái với cánh [Gm] thư hồng ấp [Dm] yêu
Rừng lá rừng chập [A] chùng
Giá [A7] lạnh trai chiến [Dm] trường
Đêm nay xa quê [Gm] hương
Xa [A7] lìa tiếng nói người [Dm] thương
Ngày anh lên đường [F] chiến đấu
Hoa [C] lòng đã nở tình [F] yêu
Nhưng [Dm] chờ đâu thấy người [Gm] anh yêu
Chờ [A7] đến xuân về [Dm] chiều

Bình luận