Đời Là Vạn Ngày Sầu

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Eb]
[Eb] Đời là vạn ngày [Bbm] sầu biết [A7] tìm nơi chốn [Eb] nào
Ta quen nhau bao [F#] lâu nhưng [A7] tình đã có gì [Eb] đâu
Nhiều khi anh cũng [Em] muốn biết bao [A#] giờ sẽ có tình [Em] yêu
Cho [B#] lòng không thấy quạnh [F#] hiu
Khi núi [Eb] rừng buông xuống tịch [A7] liêu
[Eb] Dù đời mình còn [Bbm] dài nhưng [A7] ngày vui chóng [Eb] tàn
Ta yêu nhau đi [F#] thôi cho [A7] mộng không vỡ thành [Eb] đôi
Từ khi anh là [Em] lính chiến ít [A#] về thăm ghé nhà [Em] em
Không [Eb] còn nghe tiếng cười thâu [F#] đêm
Buồn [A7] ơi sao là [Eb] buồn
[F#] Ôi ước [A7] mơ nhiều cũng thế [Eb] thôi
[A#] Đời chỉ làm bạn cùng sương [Em] gió
[B#] Nghe gió [Bbm] đêm từng cơn ru cô [Eb] đơn
Biết [F#] chăng trong đêm nay
Chiến [B#] tranh đem thân trai đi ngàn [Bbm] phương
Cuộc đời chỉ ân [A7] ái với cánh [F#] thư hồng ấp [Eb] yêu
Rừng lá rừng chập [Bbm] chùng
Giá [A7] lạnh trai chiến [Eb] trường
Đêm nay xa quê [F#] hương
Xa [A7] lìa tiếng nói người [Eb] thương
Ngày anh lên đường [Em] chiến đấu
Hoa [A#] lòng đã nở tình [Em] yêu
Nhưng [Eb] chờ đâu thấy người [F#] anh yêu
Chờ [A7] đến xuân về [Eb] chiều⠀⠀

Bình luận