Làng tôi

Điệu: Điệu Valse
Tone: [G]
Sáng tác:
Anh Thơ: A - Valse (Capo 2)
Làng [G] tôi sau lũy tre mờ [Bm] xa
Tình [C] quê yêu thương những nếp [G] nhà
Làng tôi yên ấm bao ngày [Am] qua
Những [D7] chiều đàn em vui hòa [G] ca.
Làng [C] tôi bát ngát cánh [G] đồng
Mỗi khi thu [D] sang nắng [C] vàng bông lúa [G] chín
Làng [Am] mạc vui sống êm [G] đềm
Người nông dân hăng [Em] hái tăng [D7] gia cho đời [G] no.
[G] Nhưng ngày [Em] nào quân [C] cướp tràn [G] qua
Đốt [Am] phá tan [D] hoang quê [D7] nhà tôi xơ [G] xác
Có những [Em] người chiến [E7] sĩ xa quê [Am] hương
Súng bên [D] mình cùng [D7] tiến bước lên [G] đường.
[G] Có những [C] chiều đoàn [D7] du kích quân [G] về
[Am] Trong đêm [C] khuya rộn [D7] ràng nghe tiếng [G] bước
Nhớ những [Em] người con [E7] đã xa quê [Am] hương
Bóng mẹ [D] già nhìn [D7] theo mến [G] thương.
[G] Trong đêm [C] tàn đồn [D7] giặc cháy kinh [Bm] hoàng
[Am] Nghe xa [C] xa dồn [D7] dập đoàn quân [G] tiến
Có những [Em] nàng ra [E7] đứng bên kia [Am] sông
Đón quân [D] về giải [D7] phóng quê [G] hương.

Bình luận