MỘT VÒNG VIỆT NAM

Điệu: Unkown
Tone: [Em]
Sáng tác:
Tone [Em] - Tone gốc F#m: Capo 2
Hoặc capo 4 chơi F-G-Em-Am + F-G-C Cho dễ hát
Ai đã [C] ghim vào những thân [D] tre
Bao ký [Bm] ức xót xa hỡi [Em] mẹ
Ai đã [C] ru ngủ những dòng [D] sông
Cùng êm [G] ả chảy về hướng đông
Con đã [C] vẽ hình hài quê [D] hương
Qua những [Bm] khúc hát ru của [Em] mẹ
Còn bao [C] nhiêu lời ru con [D] vẫn
Chưa [Em] được nghe?
Việt Nam [C] quê hương ta đẹp [D] lắm
Mặc lửa [Bm] khói dày xéo tháng [Em] năm
Người Việt [C] Nam da nâu mắt [D] đen
Thảo thơm [G] bất khuất như cành sen
Việt Nam [C] ơi quê hương ta [D] ơi?
Biển lúa [Bm] chín vàng thơm ngát [Em] trời
Vọng [C] tiếng ai hò?
[D] nhớ con đò
À [Em] ơi
Dậy [C] với tôi nào
Dạo [D] với tôi nào
Dạo [Bm] khắp một vòng Việt [Em] Nam
Nhìn [C] non sông trời [D] văn đất [G]
Cùng [C] với tôi nào Dạo [D] với tôi nào
Dạo [Bm] khắp một vòng Việt [Em] Nam
Come [C] with me!
We'll [D] travel around Viet [Em] Nam.

Bình luận