Kỷ Niệm Tuổi Học Trò

Điệu: Điệu Disco
Tone: [G]
[Db] Con người ta ước vọng hẹn [D#] hò.
[Db] Bao ngày qua dưới tuổi học [D#] trò.
[A#] Làm quen người [Cb] bạn có nụ cười thôi. [Db]
Em về đâu dưới trời thật buồn.
Anh về theo hướng của cội nguồn.
Yêu người mà chẳng dám nói yêu.
Về đâu [Db] em mênh mang tà áo [D#] nắng.
Về đâu [A#] em vô tư trang giấy trắng. [Db]
Kỷ niệm học [D#] trò tìm ta trong ký [A#] ức.
Chiều thật [Cb] rồi.(x2)……… trên phố lắm người [Db] qua.
Trong tình yêu biết điều nào cần.
Xa người sao thấy lại thật gần.
Em bây giờ áo trắng về đâu.
Đây thời gian phép bùa nhiệm màu.
Quên làm sao ước vọng tình đầu.
Yêu thương ngày càng thấy khó phai.
Tuổi học [Db] trò mang những ước [D#] mơ.
Ngày đi [A#] qua vẫn còn trong dĩ [Db] vãng.
Ánh trăng [D#] nào là những khát [A#] khao.
Niềm tin [Cb] yêu vào ngày mai tưoi [Db] sáng.
Trên con [Db] đường mình ta với ta⠀⠀

Bình luận