Ướt Mi

Điệu: Điệu Boston
Tone: [Am]
Ngoài [Bb] hiên mưa rơi rơi, lòng [Em] ai như chơi vơi
Người [Eb] ơi nước [Bb] mắt hoen mi [D] rồi
Đừng khóc trong đêm [E7] mưa, đừng [Bb] than trong câu [Em] ca. [Bb]
Buồn ơi trong đêm [Eb] thâu, ôm [Bb] ấp giùm ta [A#] nhé
Người [D] em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân [E7] thế
Tình [Bb] ta đêm [D] về, có ấm từng [Bb] cơn mơ em [Em] chưa. [Bb]
Mưa lạnh lùng rơi [Db] rớt giữa đêm [A#] về nghe não [D] nề
[Eb] Mưa [Bb] kéo dài lê [Eb] thê những đêm [E7] khuya lạnh ướt [Bb] mi
Ai còn nhìn mưa [Db] mãi rớt bên [A#] song thêm lạnh [D] lùng
[Eb] Ai [D] còn buồn khi [Em] lá rớt rơi [E7] trong một cuối [Bb] đông.
Ngoài [Bb] hiên mưa rơi rơi, buồn [Em] dâng lên đôi môi
Buồn [Eb] đau hoen [Bb] ướt mi ai [D] rồi
Buồn đi trong đêm [E7] khuya buồn [Bb] rơi theo đêm [Em] mưa [Bb]
Còn mưa trong đêm [Eb] nay lòng [Bb] em buồn biết [A#] mấy
Trời [D] sao chưa thôi mưa ôi mắt người em [E7] ấy
Từ [Bb] đây thôi [D] mờ nước mắt buồn [Bb] mi em ngây [Em] thơ.[Bb] ⠀⠀

Bình luận