Thương Nhau Đến Thế

Điệu: Unkown
Tone: [Cm]
Sáng tác:
[F] Yêu một người thật khó [G] xoá một người thật đau
[Em] Khi đã đến với nhau lung linh [Am] như bức tranh tô màu.
[F] Quên một người càng khó [G] nhớ người lại càng đau
[Em] Mưa cũng đổ rất lâu thiếu vắng [Am] em ngày nắng úa màu.
[F] Tương tư anh như nắm tro tàn [G] bởi thân anh còn kiếp cơ hàn
[Em] Lo tương lai khốn khó nên em [Am] lại bi quan.
[F] Em như bông hoa sắc ngọc ngà [G] quan tâm chi hạnh phúc đôi ta
[Em] Em xem là cuộc vui thôi [Am] mà.
Thương nhau đến [F] thế nhưng chỉ là đã [G] từng
Phút chốc hờ [Em] hững bỗng thành người [Am] dưng
Trao câu thề [F] ước mình trọn đời đi [G] chung
Giờ ngả hai [Em] hướng kết thúc lưng [Am] chừng.
Hai ta không [F] xứng chắc bởi anh [G] nghèo
Tương lai tăm [Em] tối ai nào dám [Am] theo
Đường em lộng [F] lẫy ngọc ngà kiêu [G] sa
Đường anh chỉ [Em] là bụi trần phong [Am] ba.

Bình luận