264
0

Vợ Người Ta

Điệu: Boston
Tone: [Am]
Tác giả: Phạm Mạnh Quỳnh
[ Am ] Tấm thiệp mời trên bàn
Thời [ C ] gian địa điểm rõ ràng
Lại một [ G ] đám mừng ở trong làng
Ngó [ D ] tên bỗng dưng thấy hoang mang
Rồi ngày [ Am ] cưới rộn ràng khắp vùng
Ai theo chân ai [ C ] tới già trẻ đi cùng
Nhiều ngày [ G ] tháng giờ này tương phùng
Mà lòng [ D ] cay cay cay
ĐK:
Giờ em [ Am ] đã là vợ người ta
Áo [ C ] trắng cô dâu cầm hoa
Nhạc tung [ G ] toé thanh niên hoà ca
Vài [ D ] ba đứa lên lắc lư theo.
Ấy là thành đám [ Am ] cưới em với người ta
Anh [ C ] biết do anh mà ra
Tình yêu [ G ] ấy nay xa càng xa
Buồn thay... [ D ] la...là...la...lá...
[ Am ] Nghĩ nhiều chuyện trong đời
Anh [ C ] thấy lòng càng rối bời
Liệu ngày [ G ] đó nhiệt tình ngỏ lời
Chúng [ D ] ta lấy nhau chứ em ơi?
Đành bảo [ Am ] phó mặc ở duyên trời
Nhưng thâm tâm anh [ C ] trách nàng tại sao vội
Một người [ G ] bước, một người không đợi
Thì đành tìm [ D ] ai ai ai
Đk:
Mà giờ em [ Am ] đã là vợ người ta
Hãy [ C ] sống vui hơn ngày qua
Nhạc cũng [ G ] tắt thanh niên rời “bar”
Còn [ D ] năm sáu tên đứng lơ ngơ
Ấy là tàn lễ [ Am ] cưới em theo người ta
Anh [ C ] bước đi như hồn ma
Ngày hôm [ G ] ấy như kéo dài ra.
Buồn thay... [ D ] la...là...la...lá...
Thế tay