Câu Đợi Câu Chờ

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
Ngày [Dm] ấy [Gm] bên bờ sông [Bb] La
Anh [C] nghe câu hò Ví [F] Dặm
Để một [Am] đời anh đi xa
Để ngàn [C] lần anh nhớ [F] mãi.
Ngày [Am] ấy con đò đưa tiễn
Một [Dm] người lữ khách qua [Bb] sông
Người ơi sao mà sâu [Am] nặng
Câu thương, câu đợi, câu [Dm] chờ.
ĐK:
Nay anh trở về bên dòng sông [Gm] La [Gm] [Dm]
Con đò vẫn [C] nguyên, dòng sông còn [Bb] đó [Bb] [Gm]
Câu hò quê [C] mình mộc mạc mà [F] thương
Ngày xưa anh [Gm] mang đi khắp nẻo [Bb] đường
Câu hò ví [Am] dặm cho [Gm] anh đầy mơ [F] ước. [F] [Am]
Nay anh trở về bên dòng sông [Gm] La [Gm] [Dm]
Con đò vẫn [C] nguyên, dòng sông còn [Bb] đó [Bb] [Gm]
Câu hò quê [C] mình mộc mạc mà [F] thương
Ngày xưa anh [Gm] mang đi khắp nẻo [Bb] đường
Câu hò Ví [Am] Dặm anh [Gm] thương anh [Am] thương trọn [Dm] đời.

Bình luận