Như Giấc Chiêm Bao - Don Hồ

Điệu: Điệu Fox
Tone: [Dm]
Em ơi, còn những [Dm] gì ngoài một đời chia [Am] ly
Cuộc tình vừa ra [Dm] đi bằng con tim sầu [C] úa
Bằng ngày tháng buồn [E] tênh
Đêm đêm ôm kỷ [E7] niệm trong giọt sầu lênh [Am] đênh.
Cuộc đời có là [Dm] bao từ khi ta bước [Am] vào
Tình đã lắm khổ [E] đau tình như cơn mưa [Am] rào
Mình vẫn đến tìm [E] nhau tình chưa vui đã [F] vội bỏ [Am] nhau.
Còn những [Am] gì tình mười năm [C] đó
Lệ biệt [Dm] ly tan nát người [Am] đi
Lời trùng [G] dương đêm đêm vỗ [C] về
Cho hẹn [E] thề, tung cánh bay [E7] đi.
Còn những [Am] ngày, mặn nồng ân [C] ái
Người vội [Dm] quên hay cố vùi [Am] chôn
Kỷ niệm [G] xưa, câu ca êm [C] đềm
Biết người [E7] còn ghi khắc trong [Am] tim.
Bây [Dm] giờ mình đã xa [Am] nhau
Thương [E] em nước mắt tuôn [C] trào
Mười năm yêu [E] đó như cơn mưa [E7] rào
Như giấc chiêm [Am] bao.

Bình luận