Như Giấc Chiêm Bao - Don Hồ

Điệu: Điệu Fox
Tone: [Eb]
Em ơi, còn những [Eb] gì ngoài một đời chia [Bb] ly
Cuộc tình vừa ra [Eb] đi bằng con tim sầu [A#] úa
Bằng ngày tháng buồn [D] tênh
Đêm đêm ôm kỷ [E7] niệm trong giọt sầu lênh [Bb] đênh.
Cuộc đời có là [Eb] bao từ khi ta bước [Bb] vào
Tình đã lắm khổ [D] đau tình như cơn mưa [Bb] rào
Mình vẫn đến tìm [D] nhau tình chưa vui đã [Em] vội bỏ [Bb] nhau.
Còn những [Bb] gì tình mười năm [A#] đó
Lệ biệt [Eb] ly tan nát người [Bb] đi
Lời trùng [Db] dương đêm đêm vỗ [A#] về
Cho hẹn [D] thề, tung cánh bay [E7] đi.
Còn những [Bb] ngày, mặn nồng ân [A#] ái
Người vội [Eb] quên hay cố vùi [Bb] chôn
Kỷ niệm [Db] xưa, câu ca êm [A#] đềm
Biết người [E7] còn ghi khắc trong [Bb] tim.
Bây [Eb] giờ mình đã xa [Bb] nhau
Thương [D] em nước mắt tuôn [A#] trào
Mười năm yêu [D] đó như cơn mưa [E7] rào
Như giấc chiêm [Bb] bao. ⠀⠀

Bình luận