Mỗi Người Một Nơi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [G]
Một cuộc tình vừa [G] qua cầm theo lời [D] hứa phôi pha
Tình yêu [Em] đã có lúc của đôi [D] ta
Cớ sao giờ [C] đây chỉ có một [G] người
Ở chân trời [Am] xa có bóng một ai [D] kia.
Rồi cuộc tình mồ [G] côi đành nghe lòng [D] xót xa thôi
Một ai [Em] đó đã lỡ buồn lòng [D] tôi
Trách chi người [C] ta đã bỏ thật [G] rồi
Trách chi một [Am] người đã ở nơi rất [D] xa.
Nhớ lại ngày [G] nao bàn tay mình nắm bàn [D] tay
Hẹn thề nhau [Em] chi giờ đây đường ai nấy về
Biết trước thì [Am] đã không quen không yêu rồi [G] để hôm nay buồn
Trách ai gì [Am] nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi [D] đã nhạt phai.
Nhớ đến ngày [G] nao bàn tay mình nắm bàn [D] tay
Hẹn thề nhau chi [Em] giờ đây đường ai nấy về
Chiếc nhẫn này [Am] sẽ đeo tay ai bây giờ [G] để quên một người
Để không còn [C] trách, không buồn đau nữa khi tình chia hai [D] lối
Mỗi người một [G] nơi.

Bình luận