Đừng Để Tôi Biết Em Giối Gian

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Eb]
[Eb] Một khi em đã dối gian [F#] tôi người yêu hỡi
[B#] Đừng cho tôi, trông thấy [Em] em
[Eb] Vì tôi sẽ chua xót [F#] thêm khi miệng tôi phải nói
[B#] Lời chia tay nghe sao đắng [Em] cay
[Eb] Một khi em đã dối gian tôi người yêu hỡi
[B#] Đừng cho tôi, trông thấy [Em] em
[Eb] Vì tôi sẽ chua xót thêm khi miệng tôi phải nói
[B#] Lời chia tay nghe sao đắng [Em] cay
[B#] Dẫu đây con tim còn [Bb] yêu em rất nhiều
Nhưng [B#] giận hờn làm xoá đi tình [Em] tôi
[B#] Có lúc muốn ôm em bỏ [A#] qua những lỗi lầm
Nhưng [Em] vì tự ái tôi không làm [Eb] được
[F#] Xin cho tôi quên đi người [Bb] tôi yêu tình ơi
[A#] Hay cho tôi quên đi hết [Eb] lỗi lầm của em
[B#] Nhưng làm sao quên khi lòng [A#] tôi đang yêu em
[F#] tôi chẳng cần tình yêu gian [Eb] dối
Vì sao em [B#] nỡ dối gian người [A#] ơi
[A7] Khi con tim tôi đang còn [Eb] yêu
Tại sao không [B#] giữ mối tình [A#] ta
Đã qua bao tháng năm thần [Em] tiên
Tại em đam [F#] mê, tình yêu [Eb] mới
Vì bao men [Bb] say, khiến em quên [B#] lối
Nên [A#] em, nên em [A7] đã đánh mất mối tình [Eb] tôi
⠀⠀

Bình luận