ĐÊM HỒ GƯƠM

Điệu: Unkown
Tone: [Am]
Đêm dần [E] trôi lung linh hồ soi[C]
Mặt hồ in [F] bóng lặng im muôn vì sao [Dm]
Đêm Hồ Gươm ngăn qua màn [G7] sương [Dm6]
Dịu dàng lời [Am] hát ru như gọi người [C] thương [F]
Bên hồ [E] xanh em đi cùng [Am] anh [Esus4]
Để ngày mai [F] đến anh lên [E] đường [E]
Nơi tiền phương xin anh đừng [Fm] quên [F]
Về những khúc [Dm7] hát... [E] ru của hồ [Am] Gươm [Am] | [A] | [A]
Và một bài ca gửi theo anh
Vượt đèo vượt suối ra biển [E] xanh
Rằng Hà Nội [F] nhớ Hà Nội [E] thương
Những người con vững bước chân lên [A] đường
Và rồi ngày mai tạm xa nhau
Yên tâm anh nhé mà [E] đi
Non sông xa cách nhau hề [A] chi
Hồ Gươm vẫn [A] nhớ và em vẫn [Am] đợi chờ
Hồ Gươm vẫn [A] nhớ và em vẫn [Am] đợi chờ [Am] | [Am]
[Am] | [C] | [Dm] | [G7] | [Em] | [G7] | [C] | [A]
[A] | [Gm] | [Dm] | [Dm] | [B] | [E] | [E] | [Am]
Trên tầng cao như muôn vì sao [C]
Lửa hàn lấp [F] lánh lặng im canh trời [E] khuya [Dm]
Sương [C] dần buông [Dm] ... trên vai [E7] người thương [Bm]
Hà nội còn [Am] thức suốt đêm cùng [F] Hồ Gươm [F] | [Cm]
Bao [E] ngày sau anh đi về [Am] đâu [Am]
Rừng xa xa [Fm] lắm... [E7] nơi tuyến [E] đầu
Trông trời cao theo muôn vì [Fm] sao
[F] như mãi [Dm] mãi chúng [E] ta gần [Am] nhau [Am] | [A]
Và một bài ca gửi theo anh
Vượt đèo vượt suối ra biển [E] xanh
Rằng Hà Nội [F] nhớ Hà Nội [E] thương
Những người con vững bước chân lên [A] đường
Và rồi ngày mai tạm xa nhau
Yên tâm anh nhé mà [E] đi
Non sông xa cách nhau hề [A] chi
Hồ Gươm vẫn [A] nhớ và em vẫn [Am] đợi chờ
Hồ Gươm vẫn [A] nhớ và em vẫn [Am] đợi chờ [Am] | [Am]

Bình luận