148
0

FA - Không Phải Anh

Điệu: Ballad
Tone: [F]
Tác giả: Trịnh Trương
[ F ] Dù giữa chốn đông người [ Em ] không ngại ai.....
[ F ] Nhưng có 1 [ G ] câu..bao [ Em ] lâu anh vẫn [ Am ] chờ
... [ F ] Này em hỡi! .... [ G ] Làm má anh [ C ] nha! :x
Thế tay