Cảm Ơn Người Tình

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
Ngày chưa [D#] quen nhau đâu biết niềm đau
Mùa xuân [Bb] bao quanh nhìn đời bằng đôi mắt [B7] màu xanh
Rồi ta quen nhau, những đêm [D#] hẹn ước
Người tìm [Bb] ta bằng [B7] những môi hôn [D#] nồng nàn
Rồi ta [D#] yêu nhau, đâu biết ngày sau
Thời gian [Bb] qua mau tình là mầm nhen nhúm [B7] khổ đau
Người mang cho ta hắt hiu [D#] niềm nhớ
Và cho [Bb] ta hạnh [B7] phúc mong manh [D#] đợi chờ
Có nhiều [A#] lúc ước [D#] mơ chỉ là [Bb] mộng thôi
Tan biến theo sương [A#] mù khơi
Lời [B7] nồng yêu ban [D#] đầu, tình là [Cb] hoa khi sắc [B7] hương tàn [D#] úa
Mới biết đời buồn [Bb] tênh, ngày [B7] dài đêm mong manh
Những lúc cô [Bb] đơn nghe như trong [B7] tim dâng lên hình [D#] bóng xa vời
Tình đã phụ [B7] ta đời sao còn lắm phong ba [D#] rã rời
Ngoài kia [D#] mưa rơi, hoa lá tả tơi
Buồn theo [Bb] mây trôi, gởi về người đã giết [B7] tình tôi
Từ nơi xa xôi, cám ơn [D#] tình đó
Vừa cho [Bb] ta ngày [B7] tháng đau thương [D#] ngậm ngùi⠀⠀

Bình luận