Xin Đừng Hái Hoa

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [G]
[G] Bướm vàng [Em] tung bay kìa [C] muôn sắc [D] hoa
[Bm] Trăng hoa [E] nở cùng [A] theo bước em [D] về
[G] Muốn hái [C] một cánh hoa [Bm] hồng đỏ thắm [Em] bên đường
Này anh [Am] hỡi! Đừng [D] hái hoa dại
[G] Hãy hái dùm cánh hoa, hoa tình yêu của [D] tôi
[Em] Ép vào má thắm [D] cho hoa được bền [G] lâu.
[F#m] Ơi anh hỡi! mình [Bm] vừa biết [Em] nhau
[G] Mình gặp nhau mới [D] đây, mà lòng [C] đã nghe ngất [G] ngây
[G] Nếu tình [Em] anh đã dành [C] riêng đến [D] em
[Bm] Hãy nói với [Em] em một [A] câu nói êm [D] đềm
[G] Anh đâu [C] lừa dối câu ân [Bm] tình để em [Em] buồn
Này anh [Am] hỡi! Em [D] đã yêu rồi
[G] Hãy đến cùng với anh ta cùng nhau thắm [D] duyên
[Em] Suốt đời mãi mãi [D] anh yêu em mà [G] thôi.
Ơi anh [F#m] hỡi! Trọn tình [Bm] với [Em] nhau
[G] Tình yêu ta đã [D] trao thề trọn đời [C] ta có [G] nhau

Bình luận