Mẹ Yêu Con - Tùng Dương

Điệu: Điệu Slow
Tone: [C]
[C] A á ru [G7] hời ơ hời [C] ru
Mẹ [C] thương con có hay chăng
Thương [F] từ khi thai nghén trong [G7] lòng
[C] Mấy nắng sớm chiều mưa [G7] ròng
Chín [C] tháng so chín [Dm] năm, gian [Em] khó tính khôn [Am] cùng
[C] A á ru [G7] hời ơ hời [C] ru.
[F] Kháng chiến [Am] đã giành đất [C] nước về cho [Em] đời
[Am] Bóng đất [C] nước hình như [Dm] bóng dáng con [G7] tôi
[F] Ôm con ra mái [Dm] hiên nhìn đàn [Am] chim rộn ràng [G7] hót
[C] Giữa (ư) mùa [F] xuân mừng [G7] con sẽ góp [Am] phần
Tương [C] lai con đẹp [Em] lắm
[Am] Mẹ ngắm con [G7] cười [Am] a á ru [G7] hời ơ hời [C] ru.
Miệng [C] con chúm chím xinh xinh
Như [F] đài hoa đang hé trên [G7] cành
[C] Khát nắng sớm và sương [G7] lành
[C] thắm rung cánh [Dm] tay, ôm [Em] ấp lấy hoà [Am] bình
[C] A á ru [G7] hời ơi hời [C] ru.
[F] Nhớ những [Am] lúc mừng con [C] lẫy rồi con [Em] ngồi
[Am] Thoáng thấy [C] đó hình như [Dm] bóng dáng bao [G7] người
[F] Đang vươn lên đấu [Dm] tranh ngày càng [Am] lớn ngày càng [G7] tiến.
[C] Bước (ư) càng [F] nhanh giờ [G7] con con biết đi [Am] rồi
Đi [C] trên con đường [Em] lớn
[Am] Mẹ hát muôn [G7] lần [Am] a á ru [G7] hời ơi hời [C] ru.

Bình luận