Chúa Của Thành Phố Này

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am7]
Tone chuẩn chơi trên C# nên mình đã chuyển về C
tương ứng với việc các bạn dùng "Capo ngăn 1"...
Intro: [Am7] [Db] [A#] [Em]
.
Jê su Chúa nơi Thành phố [A#] đây.
Jê Su Vua dân này hôm [Db] nay
Jê su Đấng cai trị muôn [Am7] nước... Jê [Em] Su!!!
Ánh sáng chiếu nơi đầy tăm [A#] tối,
đem ai vui cho người bối [Db] rối.
Đem phước âm cho người mê [Am7] lối.... Jê [Em] su...!
(Chẳng[Am7] có ai [Db] như Chúa chúng [Em] con)2.
ĐK:
Bao [A#] điều tôt lành Cha sẵn [A#] ban,
bao [Db] quyền năng Jê su sắp ban [G/B] ra
ngay tại thành [Bb] phố. Oh oh oh[Em]
Bao [A#] điều tốt lành Cha sẵn ban[A#]
bao quyền [Db] năng Jê su sắp[G/B]
ban ra ngay tại thành [Bb] phố... của [Em] con.
Jê su Chúa nơi Thành phố [A#] đây.
Jê Su Vua dân này hôm [Am7] nay
Jê su [A#] Đấng cai trị muôn nước[Bb] ... Jê [Em] Su!!!
Ánh sáng chiếu nơi đầy tăm [A#] tối,
đem ai vui cho người bối [Am7] rối.
Đem phước [A#] âm cho người mê [Bb] lối... Jê su[Em] ...
(Chẳng [Am7] có ai [Db] như Chúa chúng [Em] con)2.
Bao [A#] điều tôt lành Cha sẵn ban,
bao quyền [Db] năng Jê su sắp ban ra[G/B]
ngay tại thành [Bb] phố. Oh oh oh[Em]
Bao [A#] điều tốt lành Cha sẵn ban
bao quyền [Db] năng Jê su sắp
ban ra[G/B] ngay tại thành[Bb] phố.Oh oh oh[Em]
Bao [A#] điều tôt lành Cha sẵn ban,
bao quyền [Db] năng Jê su sắp ban ra[G/B]
ngay tại thành[Bb] phố. Oh oh oh[Em]
Bao [A#] điều tốt lành Cha sẵn ban
bao quyền [Db] năng Jê su sắp
ban ra[G/B] nơi này[Bb] ...
"Thiên Chúa là tình yêu"...!⠀⠀