Nghi Ngờ

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Fbm]
1. [Fbm] Hỡi người tình giận chi hoài
Làm [Fb] sao cho em hé [Fbm] môi cười
Giận [Fb] nhau chi cho sầu [Fbm] em nhé
Lòng [C7] anh thêm đau buồn hơn
[Fbm] Chớ giận hờn làm ưu sầu
Hằn [Fb] lên trên đôi mắt [Fbm] nhung huyền
Tình [Fb] yêu luôn như trời [Fbm] mưa nắng
Khiến [C7] trái tim tôi bơ [Fbm] phờ
[Fb] Đã bao lời anh nói ra
Đều [Fbm] rất chân thành em hỡi
[Fb] Trái tim này không biết gian dối
Chỉ [C7] yêu có em người ơi
ĐK:
Lời mặn [Fbm] nồng ngọt ngào trên [Dm] môi
Xin người đừng nói [G#m] ra
[Fbm] Rồi ngày nào lại [Fb] quên
Câu yêu bay [B#m] đi mất theo thời [C7] gian
[Fbm] Đừng vội vàng câu [Dm] yêu
Khi còn nhiều đổi [G#m] thay
[Fbm] Mà lòng người nào [Fb] ai hay
Ai [Dm] biết trước đâu chữ [Fbm] ngờ
2. [Fbm] Hỡi người tình giận chi hoài
Làm [Fb] sao cho em hé [Fbm] môi cười
Giận [Fb] nhau chi cho sầu [Fbm] em nhé
Lòng [C7] anh thêm đau buồn hơn
[Fbm] Chớ giận hờn làm ưu sầu
Hằn [Fb] lên trên đôi mắt [Fbm] nhung huyền
Tình [Fb] yêu luôn như trời [Fbm] mưa nắng
Khiến [C7] trái tim tôi bơ [Fbm] phờ
[Fb] Đã bao lời anh nói ra
Đều [Fbm] rất chân thành em hỡi
[Fb] Trái tim này không biết gian dối
Chỉ [C7] yêu có em người ơi
ĐK:
Lời mặn [Fbm] nồng ngọt ngào trên [Dm] môi
Xin người đừng nói [G#m] ra
[Fbm] Rồi ngày nào lại [Fb] quên
Câu yêu bay [B#m] đi đi mãi [C7] xa
[Fbm] Đừng vội vàng câu [Dm] yêu
Khi còn nhiều đổi [G#m] thay
[Fbm] Mà lòng người nào [Fb] ai hay
Ai [Dm] biết trước đâu chữ [Fbm] ngờ
Lời mặn [Fbm] nồng ngọt ngào trên [Dm] môi
Xin người đừng nói [G#m] ra
[Fbm] Rồi ngày nào lại [Fb] quên
Câu yêu nay [B#m] anh đã [C7] mãi ú ơ...
[Fbm] Đừng vội vàng câu [Dm] yêu
Hú... ơ... [G#m] ớ...
[Fbm] Mà lòng người nào [Fb] ai hay
Ai [Dm] biết trước đâu chữ [Fbm] ngờ⠀⠀

Bình luận