Ai Bảo Em Là Giai Nhân

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
[Am] Em là gái trong song cửa
[F] Anh là mây bốn phương [Dm] trời
[F] Anh theo cánh gió chơi vơi
[E] Em vẫn nằm trong nhung lụa
[Am] Em chỉ là em gái thôi
Người em sầu mộng của muôn [Dm] đời
Tình [Am] em như tuyết giăng đầu [F] núi
Vằng [E] vặc muôn thu nét tuyệt [Am] vời
Ai [Am] bảo em là giai [C] nhân
Cho [F] đời anh đau [Am] khổ
Ai bảo em ngồi bên [Dm] song
Cho [F] vương nợ thi nhân
Ai [Am] bảo em là giai [C] nhân
Cho [F] lệ tràn đêm [Dm] xuân
Cho [Am] tình tàn trước ngõ
Cho mộng tràn gối [Em] chăn
Ai [Am] bảo em là giai [C] nhân
Cho [F] hồn anh rơi [E] rụng
Ai [Dm] bảo em cười như [G] xuân
Cho [F] chết lòng thi [E] nhân
Ai [Am] bảo em là giai [C] nhân
Cho [F] rượu hồng chua [Dm] cay
Cho [Am] nụ tình xa [F] bay
Cho lệ [E7] buồn đêm [Am] nay

Bình luận