Tình Nồng Cháy (Over And Over)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
Em không mơ [Bb] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên [Bb] đàng
Làm sao em [Em] nói cho hết những tâm [A#] tình
Ước mơ khiêm [E7] nhường có anh bên [Bb] mình
Anh yêu anh [Bb] yêu ơi có những đêm đơn [E7] lạnh
Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng [Bb] mình
Tình trong đôi [Em] mắt xưa ấy nay đâu [A#] rồi
Mất anh đêm [E7] này mất anh muôn [Bb] đời
Anh hay chăng [Bb] anh nước mắt em vơi [E7] đầy
Anh nghe chăng anh những tiếng em thở [Bb] dài
Gọi tên anh [Em] mãi trên gối chăn kỷ [A#] niệm
Chỉ nghe trong [E7] lòng tiếc thương âm [Bb] thầm
Như bao cây [Bb] xanh trước gió đông cây [E7] vàng
Xa anh hôm nay thấy giấc mơ hoang [Bb] tàn
Vòng tay âu [Em] yếm em ngỡ như thiên [A#] đàng
Đến nay chỉ [E7] là đắng cay bẻ [Bb] bàng
----------------------------
[Bb] I never dare to reach for the [E7] moon
I never tought I'd know heaven so [Bb] soon
I couldn't [Em] hope to say how I [A#] feel
The joy in my [E7] heart no words can [Bb] reveal
[Bb] Over and over I whisper your [E7] name
Over and over I kiss you [Bb] again
I see the [Em] light of love in your [A#] eyes
Love is for [E7] ever,no more good [Bb] bye
[Bb] Now just a memory the tears that I [E7] cried
Now just a memory the sighs that I [Bb] sighed
Dreams that I [Em] cherished all have come [A#] true
All my [E7] tomorrows I give to [Bb] you
[Bb] Life's summer leaves may turn into [E7] gold
The love that we share will never grow [Bb] old
Here in your [Em] arms no words far [A#] away
Here in your [E7] arms forever I'll [Bb] stay
------------------
Ce ma-[Bb] tin je t'aime pour [E7] deux
Ce matin mon cœur bat pour [Bb] deux
Je te re-[Em] trouve et te découv- [A#] re
A la secon-[E7] de le bout du mon-[Bb] de
Roule [Bb] s'enroule ma vie à la [E7] tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Bb] mienne
Roule s'é- [Em] coule tant de ten- [A#] dresse
Que je ne [E7] cesse de croire en [Bb] toi
Ce jour- [Bb] là est fait pour nous [E7] deux
Un instant je ferme les [Bb] yeux
Tu me fre-[Em] donnes mieux que per- [A#] sonne
La chanson [E7] tendre que j'aime en- [Bb] tendre
Roule [Bb] s'enroule ma vie à la [E7] tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Bb] mienne
Roule s'é- [Em] coule tant de ten- [A#] dresse
Que je ne [E7] cesse de croire en [Bb] toi
Le so-[Bb] leil s'endort et s'é- [E7] teint
Et le vent se calme sou-[Bb] dain
Le vent s'ar- [Em] rête pour mieux peut-[A#] être
Que tu en-[E7] tendes la chanson [Bb] tendre
Roule [Bb] s'enroule ma vie à la [E7] tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Bb] mienne
Roule s'é- [Em] coule tant de ten- [A#] dresse
Que je ne [E7] cesse de croire en [Bb] toi⠀⠀

Bình luận