Những Đóm Mắt Hỏa Châu

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
Có những đêm [D#] dài, anh [B7] ngồi nhìn hoả châu [D#] rơi
Nghe vùng tâm [Bb] tư cháy [A#] đỏ xoay ngang lưng [B7] trời
Những [D#] đóm mắt hoả [Bb] châu bừng [A#] lên trong màn [Db] tối
Như mắt em sáng [A#] ngời, theo [Cb] anh đi ngàn [Db] lối
Những đêm không [D#] ngủ
Anh ngồi tâm [B7] sự cùng hoả châu [D#] rơi
ĐK: Ôi đẹp làm [D#] sao, màu hoả [D] châu
Ðêm đêm tô son, tô phấn những con [D] đường
Ôi những con [D] đường mang nặng đau [B7] thương
Cho [Bbm] anh nhận diện quê [B7] hương giữa đêm đen [D] buồn
Bằng những dòng sông chảy [A#] xuôi đêm [Bb] trường
Ôi những dòng [B7] sông nhẫn nhục đau [D#] thương
Dưới ánh châu [D#] hồng, anh [B7] ngồi gọi thầm tên [D#] em
Mơ một ngày [Bb] mai pháo [A#] nổ vang trên lối [B7] về
Những [D#] đóm mắt hoả [Bb] châu là [A#] hoa đăng ngày [Db] cưới
Khi chiến chinh hết [A#] rồi, tương [Cb] lai ta tìm [Db] tới
Có nhau trong [D#] đời
Đêm trường không [B7] sợ lạc loài yêu [D#] thương⠀⠀

Bình luận