Hồng Trong Hoa

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Tone gốc E: Capo 4
[C] Mưa có nghe, lời [Dm] ca lòng [G] tôi dấu [C] che
[Dm] Che đi bao nhớ [G] thương riêng một mình [C] tôi
Yêu [F] dấu mưa cuốn [G] trôi
[C] Em như vẫn đây mà [Dm] tôi chẳng [G] thể níu [C] tay
[Dm] Mai đây xa cách [G] nhau vẫn hoài một [C] câu
Chúng [F] ta là [G] gì của [C] nhau
[F][G] còn trong [C] nhau
[C] Em như gió mây còn [Dm] tôi tựa [G] bao cỏ [C] cây
[Dm] Mây che ngang phút [G] giây xong rồi lại [C] bay
Chơi [F] vơi tôi vẫn [G] đây
[C] Gieo chút nắng mưa nhành [Dm] cây [G] xanh mát [C] chưa
[Dm] Cây gieo thêm cách [G] xa trong lòng của [C] nhau
Chẳng [F] nên êm [G] mượt thật [C] lâu
[F] Hỡi [G] người tôi [C] yêu
[Am] Là yêu là thương là nhớ mong chẳng [C] nói
[F] đau là ngốc là giữ trọn bình [C] yên
Cứ [C] yêu cứ [G] đau có [F] nhau dẫu cho mãi [G] sau
[C] Mưa có nghe, bài [Dm] ca làm [G] tôi dấu [C] che
[Dm] Mai đây xa cách [G] nhau vẫn hoài một [C] câu
Chúng [G] ta là gì của [C] nhau
[F][G] còn trong [C] nhau
[F] Hỡi [G] người tôi [C] yêu

Bình luận