Biển Nhớ

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
Tone gốc Gm
Ngày mai em [Bb] đi biển [A7] nhớ tên em gọi [Eb] về
Gọi [Em] hồn liễu rũ lê [E7] thê gọi bờ cát trắng đêm [Bb] khuya
Ngày mai em [A7] đi đồi [Eb] núi nghiêng nghiêng đợi [E7] chờ
Sỏi [Em] đá trông em từng [Eb] giờ nghe buồn nhịp chân [E7] bơ vơ
Ngày mai em [Bb] đi biển [A7] nhớ em quay về [Eb] nguồn
Gọi [Em] trùng dương gió ngập [E7] hồn bàn tay chắn gió mưa [Bb] sang
Ngày mai em [A7] đi thành [Eb] phố mắt đêm đèn [E7] mờ
Hồn [Em] lẻ nghiêng vai gọi [Eb] buồn nghe [E7] ngoài biển động buồn [Bb] hơn
ĐK: Hôm nào em [Eb] về bàn [Em] tay buông lối [E7] ngỏ
Đàn lên cung phím chờ sầu [E7] lên đây hoang vu
Ngày mai em [Bb] đi. Biển [A7] nhớ tên em gọi [Eb] về
Triều [Em] sương ướt đẫm cơn [E7] mê trời cao níu bước sơn [Bb] khê
Ngày mai em [A7] đi cồn [Eb] đá rêu phong rủ [E7] buồn
Đèn [Em] phố nghe mưa tủi [Eb] hờn nghe ngoài trời giăng [E7] mây tuôn
Ngày mai em [Bb] đi biển [A7] có bâng khuâng gọi [Eb] thầm
Ngày [Em] mưa tháng nắng còn [E7] buồn bàn tay nghe ngóng tin [Bb] sang
Ngày mai em [A7] đi thành [Eb] phố mắt đêm đèn [E7] vàng
Nửa [Em] bóng xuân qua ngập [Eb] ngừng nghe [E7] trời gió lộng mà [Bb] thương⠀⠀

Bình luận