Đêm Huyền Diệu

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
Tone gốc Am: Capo 5
Nếu em thiếu anh trên [D#] đời [A#]
Hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu [D#] rồi [Db]
Nếu vắng anh một [Bb] ngày [A#]
Thì là một ngày chẳng [D#] vui.
Nếu luôn có anh bên [D#] mình [A#]
Hẳn là năm tháng ý xuân không [D#] tàn [Db]
Nếu thấy anh lo [Bb] buồn [A#]
Thì lòng này còn buồn [D#] hơn.
Kể từ một [D#] đêm cùng nhau
Hoà lòng nhịp trong tình yêu
Của thời niên thiếu
Nhìn bầu trời [Bb] thêu đầy sao
Dù rằng mình chia cùng nhau
Bóng [D#] đêm huyền diệu.
Nếu quen biết nhau một [D#] ngày [A#]
Để mà thương nhớ suốt trong cuộc [D#] đời [Db]
Giữa phút giây ban [Bb] đầu [A#]
Và chợt tuyệt diệu tình [D#] yêu.⠀⠀

Bình luận