Mình mất nhau bao giờ

Điệu: Điệu Disco
Tone: [Eb]
1. Tình như treo đầu [Eb] ngõ
Một sáng mùa xuân chim gọi [Eb] gió
Tình đã vội vàng [F#] bay
Mang vấn vương vào tháng [Bb] ngày.
Mộng lòng tan vì [Eb] ai
Để môi hồng nhạt [F#] phai
Để tim sầu tê [Bbm] tái
Buồn hắt hiu đêm [Eb] dài.
ĐK:
Tình [Eb] đã cho nhiều cay [B#] đắng
Biết người [F#] đi sao [A#] lòng vẫn đợi [Em] chờ
Nhiều [Eb] lúc muốn chôn ngày [Bb] thơ
Vào đáy [F#] sâu đau buồn của tâm [Bb] hồn.
Để [A#] quên người chung [Em] bóng
Không [A#] hồn tình sang [Eb] sông
Biết [A#] duyên nhạt môi [Bb] hồng
Thà [A#] em không lấy [Eb] chồng.
2. Giờ [Eb] anh phương trời đó
Thuyền đã lặng yên hay nhiều [Eb] gió
Nhìn ga chờ người [F#] đưa
Thương nói sao cho [Bb] vừa.
Trời chiều hay chợt [Eb] mưa
Đường vẫn đợi người [F#] xưa
Đời sao nhiều nước [Bb] mắt
Mình mất nhau bao [Eb] giờ.⠀⠀

Bình luận