Được chết vì yêu

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Bb]
[Bb] Một vật cao rơi vun vút xuống [Eb] nơi sâu
[Db] Là tình yêu cho ta muôn cuốn [A#] rơi theo
[Em] Từ từ trôi ta theo số kiếp [Eb] thôi
[E7] Được chết vì [Bb] yêu
[Bb] Và mặc cho ta buồn chán ghét [Eb] hay thương
[Db] Vực tình yêu cho đôi ta chốn [A#] náu nương
[Em] Cuộc đời không bao nhiêu mây tháng [Eb] năm
[E7] Được chết vì [Bb] yêu
ĐK: Được chết vì [Eb] yêu
Chôn cất [Db] mau trong hố sâu trong màn [A#] đêm [Bb]
Ta bán [Bbm] thân theo xác [Eb] muôn của tình yêu
[Db] Cho xác thân như giữ [Bb] luôn xin giữ luôn đây linh [E7] hồn [Bb]
[Bb] Mặc kệ cho ai đâu đó sống [Eb] bon chen
[Db] Vì tình yêu thương ai ai cũng [A#] mong quen
[Em] Được gần nhau nhân gian có biết [Eb] đâu
[E7] Xin chết cho [Bb] nhau
[Bb] Vì tình kia không mãi mãi sống [Eb] trong ta
[Db] Tràn đẹp xinh như trong cuốn sách [A#] xa xưa
[Em] Tình mà xa ta đem đốt nó [Eb] đi
[E7] Được chết vì [Bb] yêu
[Bb] Lần đầu lên không thắc mắt với [Eb] hơn thua
[Db] Tràn lệ chỉ khi ta đã mất [A#] mát đi
[Em] Tình mà đau ta xin chết với [Eb] nhau
[E7] Được chết vì [Bb] yêu
ĐK: Được chết vì [Eb] yêu
Chôn cất [Db] mau trong hố sâu trong màn [A#] đêm [Bb]
Ta chết [Bbm] đi mang theo những [Eb] đêm đêm tình yêu
[Db] Đôi mắt em thân xác [Bb] em xin luôn giữ sâu trong [E7] mồ
[Bb] Rồi mùa xuân kia bước tới [Eb] bao la
[Db] Đời lại vui như không có mất [A#] đôi ta
[Em] Đường của ta như ai đã vẽ [Eb] ra
[E7] Xin chết cho [Bb] nhau.
⠀⠀

Bình luận