Anh ở đầu sông em cuối sông

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
[Am] Anh ở đầu [G] sông em cuối [Am] sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ [C] Đông
Xa [Dm] nhau đã chín bao mùa [Am] lúa
Chưa ngày gặp lại, nhớ mênh [G] mông
Ôi bát [Dm] ngát chân trời miền [Am] hạ
Tím tình [Dm] yêu, tím cả ước [E] mong
ĐK: [Am] Gió gió nhớ [C] thương ai mà lay bờ [Am]
Để bìm bịp kêu con nước lớn [D] ròng
Đất quê ta [G] xanh xanh triền [C]
Giặc nhảy [Am] vào, lá hoá rừng [C] chông
Nước quê [Am] ta dập dềnh tôm [E]
Giặc lội [A] vào, nước dựng thành [Dm] đồng
[Am] Anh ở đầu [G] sông, em cuối [Am] sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ [C] Đông
Thương [Dm] nhau, ta hẹn trong mùa [Am] tới
Anh đón em [C] về, thoả chờ [Dm] mong
Anh đón em [E7] về, thoả chờ [Am] mong

Bình luận