Thương nhớ trong mưa (The end of the world)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [G]
Tone gốc Bb: Capo 3
====
1. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] ơ thờ
[Em] Đâu ai mong chờ mà ước [Bm]
[Am] Còn chăng đây mùi hương [Bm] cũ bóng hình xưa
Em [C] đã ra đi [Am] khi trời giăng [D7] mưa
2. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] u sầu
[Em] Dung nhan yêu kiều ôi thấy [Bm] đâu
[Am] Nụ hôn xưa làn môi [Bm] cũ đã chìm sâu
Theo [C] gót em đi xa [D7] vời đã [G] lâu
ĐK: Âm [C] thầm ngồi đây trong bâng khuâng nghe buốt giá [G] dâng tràn
Ngoài [C] kia trời mưa buồn [D7] rơi như khóc [G] thầm
Mưa [Bm] xót xa dùm ai và mưa nhớ thương về ai
Nghe [C] tiếng mưa rơi [Am] đau buồn không [D7] phai
3. [G] Có lúc tâm hồn cay đắng [D7] dâng tràn
[Em] Như muôn cung đàn buông tiếng [Bm] than
[Am] Lòng chôn sâu lời thương [Bm] nhớ đã mờ tan
Mong [C] cố quên bao đau [D7] buồn thế [G] gian
------------------
1. [G] Why does the sun go on [D7] shining?
[Em] Why does the sea rush to [Bm] shore?
[Am] Don't they know it's the [Bm] end of the world
'Cause [C] you don't [Am] love me any [D7] more?
2. [G] Why do the birds go on [D7] singing?
[Em] Why do the stars glow [Bm] above?
[Am] Don't they know it's the [Bm] end of the world
It [C] ended when I [D7] lost your [G] love
Chorus: I [C] wake up in the morning and I [G] wonder
Why [C] ev'rything is the [D7] same as it [G] was
I [Bm] can't understand, no, I can't understand
How [C] life goes [Am] on the way it [D7] does!
3. [G] Why does my heart go on [D7] beating?
[Em] Why do these eyes of mine [Bm] cry?
[Am] Don't they know it's the [Bm] end of the world?
It [C] ended when you [D7] said good [G] bye

Bình luận