Thương nhớ trong mưa (The end of the world)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Db]
1. [Db] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] ơ thờ
[D#] Đâu ai mong chờ mà ước [A#m]
[Bb] Còn chăng đây mùi hương [A#m] cũ bóng hình xưa
Em [A#] đã ra đi [Bb] khi trời giăng [D7] mưa
2. [Db] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] u sầu
[D#] Dung nhan yêu kiều ôi thấy [A#m] đâu
[Bb] Nụ hôn xưa làn môi [A#m] cũ đã chìm sâu
Theo [A#] gót em đi xa [D7] vời đã [Db] lâu
ĐK: Âm [A#] thầm ngồi đây trong bâng khuâng nghe buốt giá [Db] dâng tràn
Ngoài [A#] kia trời mưa buồn [D7] rơi như khóc [Db] thầm
Mưa [A#m] xót xa dùm ai và mưa nhớ thương về ai
Nghe [A#] tiếng mưa rơi [Bb] đau buồn không [D7] phai
3. [Db] Có lúc tâm hồn cay đắng [D7] dâng tràn
[D#] Như muôn cung đàn buông tiếng [A#m] than
[Bb] Lòng chôn sâu lời thương [A#m] nhớ đã mờ tan
Mong [A#] cố quên bao đau [D7] buồn thế [Db] gian
------------------
1. [Db] Why does the sun go on [D7] shining?
[D#] Why does the sea rush to [A#m] shore?
[Bb] Don't they know it's the [A#m] end of the world
'Cause [A#] you don't [Bb] love me any [D7] more?
2. [Db] Why do the birds go on [D7] singing?
[D#] Why do the stars glow [A#m] above?
[Bb] Don't they know it's the [A#m] end of the world
It [A#] ended when I [D7] lost your [Db] love
Chorus: I [A#] wake up in the morning and I [Db] wonder
Why [A#] ev'rything is the [D7] same as it [Db] was
I [A#m] can't understand, no, I can't understand
How [A#] life goes [Bb] on the way it [D7] does!
3. [Db] Why does my heart go on [D7] beating?
[D#] Why do these eyes of mine [A#m] cry?
[Bb] Don't they know it's the [A#m] end of the world?
It [A#] ended when you [D7] said good [Db] bye⠀⠀

Bình luận