Rừng xưa

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Db]
1. Người về đâu hỡi người về [Db] đâu [D#]
Có nhớ chăng một chiều [A#m] bên suối mơ [E7]
Nghe gió cuốn mây [Bb] trôi về xa tít chân [Cb] trời
Tình đã trao không [D7] lời.
[Db] Rồi mùa thu thương [A#] tiếc quá [Cb]
Anh nỡ đi trong lòng [A#m] hoa xác xơ [D#]
Ôi thắm thoát trôi [Bb] qua
Mười năm quá xa [D7] rồi
Mà tình mãi còn [Db] vương.
ĐK: Bao năm qua người [Dm] ơi
Mang tin yêu cho [F#] đời
Mong có ngày đoàn [G] viên
Giữa núi reo triền [F#] miên
Về với [G] em nghe nắng mai chan [F#] hoà
Nghe lúa [B#] vàng dâng tràn [D7] đầy hương [Db] yêu.
2. Người về đâu hỡi người về [Db] đâu [D#]
Đây ước mơ của miền [A#m] Nam mến yêu [E7]
Tha thiết đến tin [Bb] anh về bên mái ấm gia [D7] đình
Tìm hạnh phúc ngày [Db] qua.⠀⠀

Bình luận